Nieuws

Abonneer u op de RSS-feed

Zorgen reizigers over bereikbaarheid Utrecht CS

03-05-2017 om 13:18 uur De Gemeenteraad Utrecht hebben we een brief geschreven om zogren te delen over de bereikbaarheid van Utrecht CS als OV terminal. De berikbaarheid dient vanuit alle richting 24 uur per dag 7 dagen per week optimaal te zijn. En wél voor alle reizigers. De meeste zorg is de bereikbaarheid van de tramperrons uit de richting van het Moreelse Park. Een voor de hand liggende oplossing is aan de bestaande brug trappen en liften te maken om de tramperrons te bereiken.

Advies over tarieven 2017 verschenen

23-11-2016 om 11:20 uur Het ROCOV Utrecht waardeert dat U-OV en Syntus gezamenlijk optrekken op het gebied van tarieven en producten en de voorstellen voor een belangrijk deel op elkaar aansluiten. Belangrijk is dat Syntus en U-OV wederzijds producten accepteren. Wij zien graag dat dit wederzijds accepteren van producten uitgebreid wordt naar vervoerders in aangrenzende concessies. De verhoging van het km-tarief (een van de laagste in Nederland) is acceptabel wanneer het Altijd Voordeel abonnement er bij betrokken wordt. daarnaast plaatsen we nog een aantal opmerkingen.

Reizigersonderzoek Uithoflijnen

09-11-2015 om 13:08 uur In de week van 9 november voeren VIDIUS en ROVER voor het ROCOV Utrecht een onderzoek uit onder reizigers op de Uithoflijnen. Op de website van VIDIUS vindt u een link naar de enquête. Het ROCOV Utrecht vraagt zich af of de bussen niet beter te benutten zijn.

Wisseling van secretariaat ROCOV Utrecht

08-01-2015 om 13:39 uur

Wisseling van secretariaat ROCOV Utrecht

Het secretariaat van het ROCOV Utrecht ondergaat een wisseling. Per 1 januari 2015 neemt Willemjan van de Wetering het secretariaat over van Sebastiaan van der Vliet. Daarmee wijzigen de contactgegevens van het secretariaat.

Het nieuwe adres is:

Secretariaat ROCOV Utrecht,

p/a Ligtermoet & Partners,

Walenburgerplein 104,

3039 AN Rotterdam.

T. 010 – 303 2998

E. secretariaat@rocovutrecht.nl

Advies over tarieven 2015 verschenen

11-09-2014 om 09:39 uur Advies over tarieven 2015 verschenen

Zoals elk jaar adviseert het ROCOV ook dit jaar de vervoerders van zowel de provinciale als BRU concessie over de voorgestelde tarieven voor volgend jaar. Het ROCOV vertegenwoordigt de consumentenorganisaties voor de hele provincie, inclusief het BRU. Dit omdat de vervoersstromen in de provincie sterk met elkaar vervlochten zijn. Daarom stelt het ROCOV op prijs als ook de vervoersautoriteiten (en beide vervoerbedrijven) met één palet aan keuzemogelijkheden voor de reiziger zouden komen. Helaas zijn er ook dit jaar twee afzonderlijke adviesaanvragen naar het ROCOV gegaan, één van Qbuzz en één van U-OV.

Het ROCOV heeft echter beide adviesaanvragen wel in één advies verwerkt. Hierin staat onder meer dat het ROCOV akkoord gaat met de stijging van het kilometertarief met de Landelijke Tarieven Index (LTI). Op dit moment staat nog niet vast wat deze wordt, maar deze zal naar verwachting rond de 1,14% liggen. In de provinciale concessie komt daar een stijging van 1,77% bij, zodat dan de kilometertarieven in beide concessies gelijk zijn. Dat creëert duidelijkheid voor de reiziger en nog steeds houdt de provincie één van de laagste kilometertarieven van Nederland. Als tegemoetkoming stijgen veel abonnementen van Connexxion niet of met minder dan 1,14%.

Verder stelt U-OV voor het Winkelkaartje af te schaffen. Hier is ROCOV Utrecht op tegen omdat het van mening is dat deze afschaffing negatieve gevolgen gaat hebben op het bezoek van de binnenstad van Utrecht en het gebruik van de bus in het weekend. Wij denken dat de nadelen van het Winkelkaartje (wagenverkoop/veiligheid en stilstaan van de bus) niet opwegen tegen de voordelen. Ook wijst het ROCOV erop dat gebruikers van de P+R terreinen momenteel voor 5 euro met 5 personen naar de Utrechtse binnenstad kunnen reizen. Dit is een tarief dat aanmerkelijk lager ligt dan de prijs van het Winkelkaartje.

Het ROCOV adviseert positief op het voorstel voor de introductie van een Utrecht Drempel-Vrij zichtkaart voor speciale doelgroepen. Zoals reeds gebeurd denkt het ROCOV graag mee over de precieze invulling van dit product en de afbakening van de doelgroep.

Ook wordt door Qbuzz voorgesteld om de verkoop van papieren kaartjes verder terug te dringen. Het ROCOV steunt dit uitgangspunt maar is wel van mening dat er losse papieren kaartjes verkrijgbaar moeten zijn en dat deze kaartjes soms ook voordelen hebben boven de OV-chipkaart, bijvoorbeeld voor incidentele reizigers.

Het ROCOV heeft over meer voorstellen advies uitgebracht. Het volledige advies is te lezen op de pagina adviezen op deze website.

Nieuwsoverzicht

03-05-2017 Zorgen reizigers over bereikbaarheid Utrecht CS
23-11-2016 Advies over tarieven 2017 verschenen
09-11-2015 Reizigersonderzoek Uithoflijnen
08-01-2015 Wisseling van secretariaat ROCOV Utrecht
11-09-2014 Advies over tarieven 2015 verschenen
29-07-2014 Gedeputeerde om uitleg gevraagd over OV-loket
23-07-2014 Vervoerplan Qbuzz/U-OV
26-05-2014 ROCOV adviseert Connexxion over Vervoerplan 2015
08-05-2014 Advies ROCOV over actualisatie Vervoerplan 2014
26-03-2014 ROCOV boos over afwezigheid Cxx op Utrecht CS
04-02-2014 Advies ROCOV over Streefbeeledennotitie BRU 2020
26-11-2013 Symposium groot succes
11-09-2013 Symposium OV zonder oogkleppen
31-07-2013 Advies over vervoerplan Qbuzz
15-02-2013 BRU vraagt reactie op uitgangspunten OV in 2014
13-02-2013 Regiotaxi Utrecht vanaf 2014 nog gemakkelijker
12-06-2012 Terugkeer bus in Polsbroek en Vlist
29-03-2012 ROCOV kritisch op uitgangspunten OV BRU 2013
29-03-2012 ROCOV ontevreden over hoog tarief Regiotaxi
19-10-2011 Inspiratiemiddag groot succes!
12-10-2011 Zorgen afschaffing strippenkaart
24-08-2011 ROCOV vraagt aandacht Viziris-abonnement
01-06-2011 Negatief advies tariefsverhoging Regiotaxi
07-02-2011 Reizigers niet tevreden overstap Breukelen
27-01-2011 ROCOV nog niet voor afschaffen strippenkaart
27-01-2011 Nieuwe voorzitter ROCOV-Utrecht
09-12-2010 Persbericht RABO-brug
29-11-2010 Advies tarieven 2011
27-10-2010 Inspiratiemiddag tram groot succes
22-09-2010 ROCOV adviseert uitbreiding DRIS
13-09-2010 ROCOV adviseert daltarief OV-chipkaart
08-09-2010 Inspiratiedag tram
06-09-2010 Nieuwe website ROCOV-Utrecht


Abonneer u op onze RSS-feed.