Leden

COSBO

COSBO

Het Centraal Orgaan van de Samenwerkende Bonden van Ouderen

Fietsersbond Utrecht

Fietsersbond Utrecht

Utrechts Fietsoverleg (UFO), provinciale vertegenwoordiging van de Fietsersbond in de provincie Utrecht, behartigt de fietsersbelangen.

GPPZ

GPPZ

Gehandicapten en Patiënten Platform Zeist

Natuur- en Milieufederatie Utrecht

Natuur- en Milieufederatie Utrecht

De Natuur en Milieufederatie Utrecht zet zich in voor natuur, milieu en landschap in de provincie Utrecht. 

ROVER

ROVER

ROVER is de consumentenorganisatie voor iedereen die reist met het openbaar vervoer. In het Rocov Utrecht wordt deelgenomen door afgevaardigden uit drie afdelingen, t.w. Amersfoort, Regio Utrecht en Rhenen-Wageningen e.o.

SBO provincie Utrecht

SBO provincie Utrecht

SBO is het samenwerkingsorgaan van KBO (Katholieke Bond van Ouderen) en PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) in de Provincie Utrecht. Het heeft als doel het behartigen van de belangen van senioren op het gebied van welzijn, wonen en mobiliteit.

SOLGU

SOLGU

Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht

VIDIUS Studentenunie

VIDIUS Studentenunie

VIDIUS studentenunie is dé belangenbehartiger Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert, een doelstelling waar zij haar naam aan ontleent. Ze helpt iedere Utrechtse student die vragen heeft over medezeggenschap, gemeentelijk beleid of hulp zoekt bij juridische of organisatorische vraagstukken. Zij biedt ondersteuning, centrale informatie en trainingen aan studenten en studentorganisaties. VIDIUS gaat daarbij uit van eigen initiatieven van studenten of studentenorganisaties die om hulp vragen en ze stimuleert en initieert die initiatieven. Daarnaast praat VIDIUS regelmatig met de gemeente, de UU en de HU om op te komen voor de studentenbelangen. Zo vormt ze een centrale organisatie voor alle studentenbelangen.