Advies ROCOV over Streefbeeledennotitie BRU 2020

04-02-2014 om 13:14 uur Advies ROCOV over Streefbeeledennotitie BRU 2020

Het Bestruur Regio Utrecht (BRU) heeft de Streefbeeldennotitie Openbaar Vervoer 2020 opgesteld. Hierin beschrijft het BRU wat zij als wenselijke situatie ziet van het openbaar vervoer in de Regio Utrecht in 2020. ROCOV Utrecht is als consumentenorganisatie gevraagd een advies te geven over de inhoud van deze notitie.

ROCOV Utrecht is van mening dat de notitie veel verder gaat dan wenselijk is. Het bevat veel details voor wat betreft lijnenloop en materieelinzet. Dit zijn onderwerpen die beter behandeld kunnen worden in vervoersplannen aangezien de omstandigheden (o.a. economisch en maatschappelijk) nog dusdanig kunnen veranderen dat de ideeën van nu straks niet langer toepasbaar zijn. Wij willen over deze zaken graag te zijner tijd een zinvol advies geven op basis van dan relevante gegevens. Met de notitie zoals die er nu ligt wordt het (wettelijk) adviesrecht aangetast. Een notitie op hoofdlijnen biedt de gelegenheid per jaar met vervoerder en ROCOV te bezien welke uitwerking het beste past bij de ambitie die voortvloeit uit de streefbeeldennotitie. Ook is in de notitie te weinig de expertise van de vervoerder gebruikt terwijl juist zij opbrengstverantwoordelijk is. In het algemeen is het ROCOV van mening dat het totale netwerk een integrale hoge kwaliteit moet bieden. Wij vinden onvoldoende waarborgen in de notitie dat met name reizigers van de ontsluitende lijnen die vanzelfsprekende kwaliteit mogen genieten. 

Daarnaast heeft het ROCOV onvoldoende tijd gehad om zich uitgebreid te verdiepen in de materie.  

Concluderend kan worden gesteld dat het ROCOV tevereden is met de mogelijkheid om te reageren op de notitie. Echter, er mag met deze streefbeeldennotitie geen voorschot worden genomen op praktische uitvoeringsbesluiten. Door onvoorziene ontwikkelingen in de toekomst, houdt het ROCOV zich het recht voor in de toekomst afwijkend te adviseren over aspecten die in de streefbeeldennotitie staan. Wij hopen dat het algemeen bestuur van het BRU onze overwegingen betrekt bij de afwegingen ter stemming over dit voor de Regio Utrecht zo belangrijke document. Wij verzoeken het bestuur op dit moment niet over te gaan tot vaststelling van de visie zoals die voorligt. We hopen opnieuw met het bestuur en de ambtelijke organisatie in gesprek te gaan over een oplossing die meer recht doet aan de belangen die wij vertegenwoordigen.

Het volledige advies is HIER te vinden.

Nieuwsoverzicht

06-08-2020 Geen mitsen en maren
03-05-2017 Zorgen reizigers over bereikbaarheid Utrecht CS
23-11-2016 Advies over tarieven 2017 verschenen
09-11-2015 Reizigersonderzoek Uithoflijnen
08-01-2015 Wisseling van secretariaat ROCOV Utrecht
11-09-2014 Advies over tarieven 2015 verschenen
29-07-2014 Gedeputeerde om uitleg gevraagd over OV-loket
23-07-2014 Vervoerplan Qbuzz/U-OV
26-05-2014 ROCOV adviseert Connexxion over Vervoerplan 2015
08-05-2014 Advies ROCOV over actualisatie Vervoerplan 2014
26-03-2014 ROCOV boos over afwezigheid Cxx op Utrecht CS
04-02-2014 Advies ROCOV over Streefbeeledennotitie BRU 2020
26-11-2013 Symposium groot succes
11-09-2013 Symposium OV zonder oogkleppen
31-07-2013 Advies over vervoerplan Qbuzz
15-02-2013 BRU vraagt reactie op uitgangspunten OV in 2014
13-02-2013 Regiotaxi Utrecht vanaf 2014 nog gemakkelijker
12-06-2012 Terugkeer bus in Polsbroek en Vlist
29-03-2012 ROCOV kritisch op uitgangspunten OV BRU 2013
29-03-2012 ROCOV ontevreden over hoog tarief Regiotaxi
19-10-2011 Inspiratiemiddag groot succes!
12-10-2011 Zorgen afschaffing strippenkaart
24-08-2011 ROCOV vraagt aandacht Viziris-abonnement
01-06-2011 Negatief advies tariefsverhoging Regiotaxi
07-02-2011 Reizigers niet tevreden overstap Breukelen
27-01-2011 ROCOV nog niet voor afschaffen strippenkaart
27-01-2011 Nieuwe voorzitter ROCOV-Utrecht
09-12-2010 Persbericht RABO-brug
29-11-2010 Advies tarieven 2011
27-10-2010 Inspiratiemiddag tram groot succes
22-09-2010 ROCOV adviseert uitbreiding DRIS
13-09-2010 ROCOV adviseert daltarief OV-chipkaart
08-09-2010 Inspiratiedag tram
06-09-2010 Nieuwe website ROCOV-Utrecht


Abonneer u op onze RSS-feed.